Digitala programmerbara hörapparater använder digitaliserad ljudbehandling eller DSP. DSP ändrar ljudvågor till digitala signaler. Det finns ett datorchip i stödet. Detta chip avgör om ett ljud är brus eller tal. Därefter görs ändringar av hjälpmedlet för att ge dig en tydlig, hög signal.

Digitala hörapparater justerar sig själva. Dessa typer av hjälpmedel kan ändra ljud för att tillgodose dina behov.

Den här typen av hörapparater är dyr. Men det kan hjälpa dig på många sätt, inklusive

enklare programmering;
bättre passform;
hålla ljud från att bli för högt;
mindre feedback; och
mindre buller.
Vissa hjälpmedel kan lagra olika program. Detta gör att du kan ändra inställningarna på egen hand. Det kan finnas en inställning för när du är i telefonen. En annan inställning kan vara för när du är på en bullrig plats. Du kan trycka på en knapp på hjälpmedlet eller använda en fjärrkontroll för att ändra inställningen. Din audiolog kan programmera den här typen av hjälpmedel om din hörsel förändras. De håller också längre än andra typer av hjälpmedel.

Visar alla 1-resultat

Visa sidofältet